Lịch khai giảng (Trụ sở chính) từ 20/4/2018 đến 03/5/2018

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP (TRỤ SỞ CHÍNH) TỪ 20/04/2018 ĐẾN 03/05/2018
STT TÊN LỚP LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIÁO TRÌNH
1 C-COM 1.1 6 16:00-17:00 20-Apr Đang cập nhật…
2 C-Drama 2.1 6 19:45-20:45 20-Apr Đang cập nhật…
3 Flyers 99 7-CN 7:00-9:00 21-Apr Everybody Up 5&6
4 KET 111 3-7 19:00-21:00 21-Apr Think A2
5 Pre Starters 70 7-CN 7:00-9:00 22-Apr Everybody Up - Starters
6 Movers 138 3-5 17:45-19:45 24-Apr Everybody Up -3&4
7 Movers 139 3-5 17:45-19:45 24-Apr Everybody Up -3&4
8 IELTS 5.5.3 3-5 19:00-21:00 03-May Đang cập nhật…

CÁC TIN KHÁC