Lịch khai giảng (trụ sở chính) từ 20/10 đến 30/10/2017

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP (TRỤ SỞ CHÍNH) TỪ 20/10/ ĐẾN 30/10/2017
STT TÊN LỚP LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIÁO TRÌNH
1 Pre Starters 7-CN 7:30-9:00 21-Oct Everybody Up - Starters
2 First A 7-CN 7:30-9:00 21-Oct First Friends 1
3 Pre FCE 7-CN 19:10-20:40 21-Oct Gold Experience B1+
4 Movers 7-CN 14:00-15:30 22-Oct Everybody Up - 3
5 First B 7-CN 15:40-17:10 22-Oct First Friends 2
7 PET 2-4 17:30-19:00 25-Oct Gold Experience B1
9 PET 3-5 19:10-20:40 26-Oct Gold Experience B1
11 Movers 4-6 17:30-19:00 27-Oct Everybody Up - 3
13 Starters 4-6 17:30-19:00 27-Oct Everybody Up - 1
15 IELTS 6.0.1 4-6 19:10-20:40 27-Oct Complete IELTS 6.0
17 First B 7-CN 7:30-9:00 29-Oct First Friends 2
19 Pre Starters 2-4 17:30-19:00 30-Oct Everybody Up - Starters

CÁC TIN KHÁC