Lịch khai giảng (Trụ sở chính) từ 16/12 đến 31/12/2017

STT

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

GIÁO TRÌNH

1

COM HUB 3.2

3-5-7

19:10-20:40

16-Dec

English ID - 1B

2

Movers 120

7-CN

14:00-15:30

17-Dec

Everybody Up - 3

3

First A55

3-5

17:30-19:00

21-Dec

First Friends 1

4

Movers

7-CN

7:30-9:00

24-Dec

Everybody Up - 3

5

Starters

3-5

17:30-19:00

26-Dec

Everybody Up - Starters

6

Flyers

3-5-7

19:10/17:30

28-Dec

Everybody Up - 5

7

Movers (Khai giảng 2 lớp)

7-CN

17:30-19:00

30-Dec

Everybody Up - 5

8

Movers

7-CN

9:15-10:45

31-Dec

Everybody Up - 5

9

Pre Starters

7-CN

14:00-15:30

31-Dec

Everybody Up - Starters

CÁC TIN KHÁC