Facebook icon
YouTube icon

Lịch khai giảng (trụ sở chính) từ 16-09-2017 đến 07-10-2017

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP (TRỤ SỞ CHÍNH) TỪ 16/09/2017 ĐẾN 07/10/2017
STT TÊN LỚP LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIÁO TRÌNH
1 Pre Starters 7-CN 15:40-17:10 17-Sep Everybody Up - Starters
2 KET 6-7 17:30-19:00 22-Sep Gold Experience A2
3 Movers 6-7 17:30-19:00 22-Sep Everybody Up - 3&4
4 PET 60 6-CN 17:30-19:00 22-Sep Gold Experience B1
5 Movers 7-CN 7:30 - 9:00 24-Sep Everybody Up - 3&4
6 Flyers 6-CN 17:30-19:00 01-Oct Everybody Up - 5&6
7 KET 7-CN 17:30-19:00 07-Oct Gold Experience A2

CÁC TIN KHÁC

Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre

Đăng ký tư vấn