Lịch khai giảng (trụ sở chính) từ 14/8 đến 06/9/2017

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP (TRỤ SỞ CHÍNH) TỪ 14/08/2017 ĐẾN 06/09/2017
STT TÊN LỚP LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIÁO TRÌNH
1 KET 95 2-4 19:10-20:40 14-Aug Gold Experience A2
2 Pre Starters 60 2-4 17:30-19:00 16-Aug Everybody Up - Starters
3 PET 58 3-5 19:10-20:40 17-Aug Gold Experience B1
4 First A46 6-CN 17:30/15:40 20-Aug First Friends - 1
5 Flyers 85 2-4 17:30-19:00 21-Aug Everybody Up - 5
6 Pre KET 35 3-5 19:10-20:40 22-Aug Gold Experience A1
7 Com HUB 1.3 2-4-6 19:10-20:40 06-Sep English ID - Starters

CÁC TIN KHÁC