Lịch khai giảng (Trụ sở chính) từ 1/4/2018 đến 15/4/2018

STT TÊN LỚP LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIÁO TRÌNH
1 PET 69 2-4-6 19:00-21:00 02-Apr Think B1
2 KET 110 3-5 17:45-19:45 03-Apr Think A2
3 Kids 1.3 2-4 17:15-18:45 04-Apr First Friends 1
4 Basic 4 4-6 19:30-21:00 06-Apr TACB
5 C-Pub 1.1 6 19:45-20:45 06-Apr  
6 C-Pub 1.2 6 19:45-20:45 06-Apr  
7 C-Pub 2.1 6 19:45-20:45 06-Apr  
8 Flyers 3-6 17:45-19:45 10-Apr Everybody Up 5
9 Island 1.5 2-4 17:15-18:45 11-Apr My Little Islands 1
10 Flyers 7-CN 15:00-17:00 14-Apr Everybody Up 5
11 PET 7-CN 17:30-19:30 15-Apr Think B1

CÁC TIN KHÁC