Lịch khai giảng (trụ sở chính) từ 06/7 đến 18/7/2017

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP (TRỤ SỞ CHÍNH) TỪ 06/07/2017 ĐẾN 18/07/2017
STT TÊN LỚP LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIÁO TRÌNH
1 Com Hub 2.1 3-5 18:00-20:00 06-Jul English ID - 1A
2 First A42 7-CN 7:30-9:00 08-Jul First Friends 1
3 Explorers 1.47 7-CN 9:15-10:45 08-Jul My Little Islands 1
4 Movers 108 7-CN 9:15-10:45 08-Jul Everybody Up 3
5 Movers 109 7-CN 9:15-10:45 08-Jul Everybody Up 3
6 Movers 110 7-CN 14:00-15:30 08-Jul Everybody Up 3
7 Movers 111 7-CN 15:40-17:10 08-Jul Everybody Up 3
8 Movers 112 7-CN 15:40-17:10 08-Jul Everybody Up 3
9 PET 55 2-4 19:10-20:40 10-Jul Gold Experience B1
10 PET 56 2-4 19:10-20:40 10-Jul Gold Experience B1
11 Pre Starters 58 3-5 17:30-19:00 11-Jul Everybody Up - Starters
12 Beginners 16 3-5 19:10-20:40 11-Jul English ID - Starters
13 KET 94 2-4 17:30-19:00 12-Jul Gold Experience A2
14 Movers 113 2-4 17:30-19:00 12-Jul Everybody Up 3
15 Starters 3-5 17:30-19:00 18-Jul Everybody Up 1

CÁC TIN KHÁC