Lịch khai giảng (trụ sở chính) từ 01/8 đến 14/8/2017

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP (TRỤ SỞ CHÍNH) TỪ 01/08/2017 ĐẾN 14/08/2017
STT TÊN LỚP LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIÁO TRÌNH
1 Pre KET 33 3-7 19:10-20:40 01-Aug Gold  Experience A1
3 Explorers 1.49 7-CN 17:30-19:00 05-Aug My Little Islands 1
4 Pre FCE 16 7-CN 19:10-20:40 06-Aug Gold Experience B1+
5 Starters 144 2-4 17:30-19:00 09-Aug Everybody Up - 1
6 Starters 145 7-CN 7:30-9:00 12-Aug Everybody Up - 1
7 Starters 146 7-CN 15:40-17:10 12-Aug Everybody Up - 1
8 Flyers 7-CN 15:40-17:10 12-Aug Everybody Up - 5
9 KET 95 2-4 19:10-20:40 14-Aug Gold  Experience A2

CÁC TIN KHÁC