Facebook icon
YouTube icon

Lịch khai giảng trụ sở chính 12-11-2017 đến 21-11-2017

STT TÊN LỚP LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIÁO TRÌNH
1 Starters 7-CN 15:40-17:10 12-Nov Everybody Up 1
2 Movers 119 (S113) 2-4 17:30-19:00 13-Nov Everybody Up 3
3 Flyers 89 (M90) 2-4 17:30-19:00 13-Nov Everybody Up 5
4 Flyers 90 (M91) 2-4 17:30-19:00 13-Nov Everybody Up 5
5 Explorers 1.55 3-5 17:30-19:00 14-Nov My Little Islands 1
6 Singing & Dancing 01 6 17:30-19:00 17-Nov Đang cập nhật
7 Singing & Dancing 02 6 19:10-20:40 17-Nov Đang cập nhật
8 Story Telling 01 7 17:30-19:00 18-Nov Đang cập nhật
9 First A52 7-CN 15:40-17:10 18-Nov First Friends 1
10 First A53 7-CN 17:30-19:00 18-Nov First Friends 1
11 Story Telling 02 CN 17:30-19:00 19-Nov Đang cập nhật
12 Public Speaking 01 CN 17:30-19:00 19-Nov Đang cập nhật
13 Public Speaking 02 CN 19:10-20:40 19-Nov Đang cập nhật
14 Drama 01 2 17:30-19:00 20-Nov Đang cập nhật
15 Drama 02 2 19:10-20:40 20-Nov Đang cập nhật
16 KET 2-4 17:30-19:00 20-Nov Gold Experience A2
17 Starters 3-5 17:30-19:00 21-Nov Everybody Up 1

CÁC TIN KHÁC

Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre

Đăng ký tư vấn