Đội ngũ nhân viên

Với tiêu chí tạo môi trường học “Thân thiện, sạch đẹp, an toàn và lịch sự”, Trung tâm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ với một đội ngũ nhân viên “Tận tâm, hoà nhã, thân thiện, lịch sự và hỗ trợ cao”.