Đội ngũ giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre

Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre tự hào về đội ngũ giáo viên hiện tại - hùng hậu cả về số lượng lẫn chất lượng - với 60 giáo viên người Việt và giáo viên nước ngoài (do Tổ chức Giáo dục Shane – English tại Việt Nam cung cấp). Đội ngũ giáo viên của Trung tâm được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có đủ năng lực ngôn ngữ và giảng dạy, được tuyển chọn kỹ qua phỏng vấn, dự giờ, dạy mẫu dựa trên 02 tiêu chí: đủ chuẩn về ngôn ngữ giảng dạy và có kinh nghiệm giảng dạy tốt; được bồi dưỡng phương pháp dạy định kỳ do Trung tâm tổ chức và chịu sự giám sát trực tiếp bởi Giám đốc chuyên môn.